Vip Tools
156299airtester.jpg

SATA AIRTESTER  - SA 156299

Geschikt voor een snelle & doeltreffende controle van uw persluchtinstallatie.

Lakfouten zijn niet enkel een storend fenomeen, ze veroorzaken bovendien een onvoorziene kost en  geplande ‘werk’tijd wordt vaak verlengd. In deze context zal de SATA Air Tester een belangrijk hulpmiddel worden, vermits hij ogenblikkelijk de aanwezigheid van schadelijke deeltjes als condens, olie of stof in uw luchtleiding aantoont, en wel op eenvoudige, doeltreffende en goedkope wijze. Het volstaat om enkele seconden met een spuit- of luchtblaaspistool perslucht te blazen op het speciaal gecoate oppervlak van de SATA Air Tester. Indien deze perslucht bezoedeld is, zal dit  onmiskenbaar te zien zijn op de speciale testspiegel. Zo verkrijgt men belangrijke aanwijzingen over  maatregelen die al dan niet getroffen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De SATA Air Tester is echter niet enkel nuttig bij het opsporen van de oorzaak van lakfouten. Luchtkwaliteit is primordiaal bij elke oppervlaktebehandeling, maar tevens voor de levensduur van persluchtgereedschap. Al is het zo dat perslucht vaak oorzaak is van diverse en vervelende problemen, de bron ervan ligt bij de bezoedeling veroorzaakt door diverse mogelijke spelers: de compressor zelf, maar ook de luchtleidingen of een gebrekkig onderhoud van de luchtfilters kunnen vervuiling in de hand werken.  Vermits “voorkomen beter is dan genezen” zou het verstandig zijn om persluchtvoorzieningen regelmatig te evalueren met de nieuwe SATA Air Tester.

Wedden dat deze kleine ‘investering’ zichzelf snel zal terugverdienen?

 

Controle persluchtinstallatie

SATA AIRTESTER - SA 156299
Technische kenmerken
N.V.T.
SA 156299 - SATA AIRTESTER
SA 156299 - SATA AIRTESTER
Menu